Chứng chỉ NSF

Về NSF

NSF (National Sanitation Foundation) được thành lập năm 1944 tại University of Michigan với sứ mệnh bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người. NSF là một tổ chức độc lập đánh giá và đưa ra các chỉ tiêu về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, trong đó có yếu tố nguồn nước. Hoạt động như một tổ chức Phi lợi nhuận, NSF trở thành Trung tâm hợp tác về An toàn và Xử lý nước uống của WHO từ năm 1996.

 

Nội dung của NSF 61/372

Tiêu chuẩn 61 của NSF: “Thành phần của hệ thống nước uống - Hiệu ứng sức khỏe” được công bố năm 1988 với 2 nội dung trọng tâm

  1. Mức độ chì có thể được chứa đựng trong các thiết bị tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước của các thiết bị về nước.
  2. Mức độ của chì có thể được trích xuất từ sản phẩm đó và hòa vào trong nước uống.

Năm 2008, NSF công bố tiêu chuẩn nước uống có thể sử dụng mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe phải đạt nồng độ Pb (Chì) dưới 0.25%. Theo đó tiêu chuẩn nước uống hoặc dùng trong nấu ăn an toàn tại Châu Âu là dưới 0.25% Pb, tại Mỹ là 0% Pb và không có ngoại lệ được chấp nhận.

Năm 2013, dựa theo tiêu chuẩn 61, vòi nước cũng như những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với nước có thành phần cấu thành không được vượt quá 0.8% Pb(tại Châu Âu) và 0% (tại Mỹ) để có thể đạt được chứng chỉ NSF.

Cũng năm 2010, 1 trong những yếu tố đã kết hợp với Tiêu chuẩn 61 được tách ra và trở thành tiêu chuẩn 372. Chính vì vậy tiêu chuẩn NSF 61/372 được đưa vào sử dụng trên nhiều chứng chỉ quốc tế để đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn về hàm lượng Pb tại Châu Âu và Mỹ.

Tham khảo thêm về chứng chỉ tại trang web chính thức của tổ chức: www.nsf.org