Chứng chỉ chất lượng ISO - 9001

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization; hay viết tắt là ISO) được thành lập năm 1947 tại Thụy Sĩ. Với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế trong thương mại và công nghiệp, ISO hoạt động độc lập, không bị bó buộc hay giới hạn bởi bất kỳ lĩnh vực, tổ chức hay quốc gia nào. Vì vậy ISO trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất thế giới.

Ý nghĩa của ISO 9001

Nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi, tăng năng suất lao động và tạo ra sự phát triển bền vững, cân bằng lợi ích của người tiêu dùng và các bên liên quan, ISO đã tạo ra những chứng chỉ hết sức khắt khe, được đưa ra bởi những nhà quản trị giỏi nhất thế giới.  Chứng chỉ về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một trong những chứng chỉ giá trị nhất trong hệ thống chứng chỉ của ISO. Một doanh nghiệp đạt được chứng chỉ ISO 9001 sẽ đồng nghĩa với những điều sau:

 1. Có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 2. Tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
 3. Giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức.
 4. Khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng.

Nguyên tắc của ISO 9001

Có 7 nguyên tắc quản lý chất lượng mà các Doanh nghiệp, tổ chức phải tuân thủ để đạt được chứng chỉ ISO 9001 đó là:

 1. Hướng vào khách hàng
 2. Cam kết của lãnh đạo
 3. Sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức
 4. Tiếp cận sự việc theo quá trình
 5. Liên tục cải tiến
 6. Ra quyết định dựa trên các bằng chứng xác thực
 7. Quản lý các mối quan hệ 

Với những mục tiêu cùng 7 nguyên tắc phải tuân thủ, chứng chỉ ISO 9001 cho người tiêu dùng niềm tin vào doanh nghiệp. Không chỉ có khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng, liên tục, không bị gián đoạn, mà còn là khả năng sáng tạo hướng đến khách hàng trong tương lai.

Nguồn tham khảo: Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP. Hồ Chí Minh