Chứng chỉ Lead Plumbing Law

Chứng chỉ Lead plumbing law là gì?

California đã thực sự thông qua một số luật để cố gắng giảm ô nhiễm chì trong nước uống. Đáng chú ý nhất, năm 2010 Lead plumbing law đã được ra đời. 

Mục tiêu của “Luật đường ống dẫn nước” là đảm bảo rằng không có đường ống, bộ nối, vật cố định, chất hàn hoặc chất trợ dung nào có chì được sử dụng để lắp đặt, sửa chữa bất kỳ hệ thống nước công cộng nào hoặc hệ thống nước nào dành cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các nhà bán lẻ không được bán ống, phụ kiện hoặc thiết bị có chứa chì. Tất cả các hạng mục đường ống dẫn nước phải không có chì. Tuy nhiên, một lượng nhỏ chì vẫn được phép sử dụng trong cái gọi là đường ống “không có chì” đó. Hiện tại, chất hàn và chất trợ dung không được chứa nhiều hơn 0,2% chì, bề mặt làm ướt của đường ống và phụ kiện không được chứa nhiều hơn 0,25% chì. 

Nếu so với tiêu chuẩn châu Âu (cho phép chì trong thiết bị tiếp xúc trực tiếp với nước dưới 0.8%), Lead plumbing law của California có tiêu chuẩn khắt khe gấp hơn 3 lần. So với tiêu chuẩn của Việt Nam là 2.5% thì nồng độ chỉ bằng 1/10. Vì vậy với tất cả những sản phẩm của Flova hay của bất kỳ thương hiệu nào có chứng chỉ “Luật đường ống dẫn nước” của California, bạn đều có thể sử dụng mà không phải lo lắng về dư lượng chì.

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với Flova tại Fanpage: Flova Việt Nam

Hoặc đọc chi tiết về bộ luật tại: Tài liệu của Lead Plumbing